Een belangrijk onderdeel van het werkgebied van AudiTax is het tijdig adviseren van u, als ondernemer over zaken die u daadwerkelijk aangaan. Wij hanteren als uitgangspunt dat wij u geen onnodige adviezen willen leveren, maar alleen die adviezen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Om hieraan invulling te geven stellen wij in een persoonlijk gesprek vast waar u interesses liggen en welke adviesgebieden mogelijk voor u interessant zijn. Uiteraard zullen wij alert reageren op actuele gebeurtenissen die u en uw onderneming verder kunnen helpen.

  • Het opstellen van meerjaren begrotingen en liquiditeitsprognoses
  • Samen met u de begroting en liquiditeitsprognose verwerken in uw businessplan ten behoeve van u en uw financiers
  • Het adviseren op het gebied van toekomststrategie en bedrijfsontwikkeling
  • Het opstellen van contracten bij het opstarten of overnemen van ondernemingen
  • Het uitvoeren van een due diligence onderzoek bij overnames
  • Beoordelen van uw administratieve organisatie en interne beheersing

Essentieel in onze filosofie is dat wij hierbij nauw samenwerken met andere professionele partijen die wij zelf goed kennen, zodat u er verzekerd van kan zijn dat alleen specialisten met kennis van u en uw onderneming hierbij betrokken zijn.